Geometria kół. Zpraszamy

Geometria kół 3D

Geometria kół CCD

Szanowni klienci. Starając się nieustannie podnosić zakres naszych usług oferujemy Państwu coraz bardziej kompleksowe rozwiązania mające na celu zaoszczędzenie Państwa czasu i energii . Nową usługą będzie geometria kół oraz diagnostyka klimatyzacji. O klimie napiszemy troszkę później w oddzielnym wpisie a co do geometrii podwozia piszemy poniżej. Sprzęt który zakupiliśmy jest całkowicie nowy i wykorzystywany w Niemczech przez takich potentatów jak  Mercedes Benz czy PitStop. Aby przybliżyć Państwu co to jest geometria i dlaczego trzeba zwracać na nią uwagę napisaliśmy poniżej.

Kontakt telefoniczny do warsztatu :  784 108 178

Geometria podwozia to zbiór parametrów opisujących położenie kół pojazdu. Ma duże znaczenie, bo odpowiada za bezpieczeństwo, pewność prowadzenia, zużycie opon i paliwa. Geometrię sprawdzamy zawsze po wymianie elementów mających wpływ na położenie kół. Wbrew obiegowej opinii, nie chodzi tu tylko o elementy układu kierowniczego takie jak drążki kierownicze czy końcówki drążków (poprzez zmianę ich długości regulujemy zbieżność kół). W większości przypadków po wymianie wahaczy, ich elementów takich jak tuleje metalowo-gumowe, sworzni kulistych czy amortyzatorów i sprężyn w układzie tzw. kolumn mc-phersona (czyli w większości popularnych pojazdów), geometria podlega kontroli. Potrzeba ta bierze się z kilku rzeczy. Po pierwsze: produkowane wielkoseryjnie części zawieszenia nie zawsze mają identyczny wymiar (nawet niewielka różnica w długości wahacza albo wysokości sprężyny zmienia w niewielkim, dopuszczalnym, stopniu kąt pochylenia koła, ale również wpływa na zbieżność pojazdu, którą trzeba sprawdzić). Po drugie, wszelakie luzy montażowe połączeń śrubowych: rozkręcenie i skręcenie elementów zawieszenia, mogą powodować zmianę geometrii podwozia. Po wymianie elementów takich jak łączniki stabilizatora czy poduszki gumowe drążka stabilizatora ustawień podwozia nie musimy kontrolować, ale mała uwaga – w przypadku tych ostatnich w niektórych samochodach wymiana wymusza demontaż wielu elementów zawieszenia (np. ramki pomocnicze mocujące wahacze) i zachodzi obawa zmiany geometrii.

Kiedy trzeba pomyśleć o kontroli geometrii?
– gdy podczas jazdy na wprost nasze auto ściąga w którąś ze stron lub musimy dokonywać ciągłych korekt kierownicą,
– gdy podczas jazdy po łuku z niewielką prędkością słyszymy pisk opon, a po wyjściu z niego kierownica nie wraca do położenia środkowego,
– jeśli np. po wjechaniu w dziurę kierownica „jest krzywo”,
– jeśli samochód zarzuca lub zauważyliśmy nierównomierne zużycie bieżnika opon.

Na prawidłową geometrię kół składają się następujące składniki:

  • zbieżność kół:

Ustawienie kół pojazdu na jednej osi, przy którym odległość między ich obręczami z przodu jest mniejsza niż z tyłu. Sytuację odwrotną tj gdy odległość z przodu jest większa niż z tyłu obręczy nazywa się rozbieżnością kół.
Zbieżnością kół nazywa się także wielkość określającą ich odchylenie od równoległości. Zbieżność kół mierzy się w milimetrach na krawędzi obręczy na wysokości ich obrotu przy ustawieniu kół do jazdy na wprost.
Podczas jazdy samochodem siły działające w układzie mocowania kół zmieniają ich zbieżność. Koła nienapędzane mają tendencję do zmniejszenia zbieżności, napędzane do zwiększenia. Zbieżność występująca w czasie postoju pojazdu ma zapewnić równoległość kół podczas typowej jazdy samochodem. Dla kół mocowanych do wspólnej osi nie określa się zbieżności.
Niepoprawna zbieżność sprawia, że oś obrotu koła nie jest prostopadła do kierunku ruchu samochodu opony na tak ustawionej osi nie toczą się w ich osi obrotu, w wyniku czego przenoszą siły boczne podobnie jak na zakręcie. Zjawisko to powoduje zwiększone zużycie opony szczególnie z jednej strony (pomimo poprawnego ustawienia pochylenia), wzrost oporów toczenia, a przez to zużycie paliwa oraz zmniejszenie przyczepności opony. W przypadku bardzo dużych odchyleń od poprawnej zbieżności lub występowania luzów w zawieszeniu zmieniających zbieżność w trakcie jazdy, może dochodzić do nieprawidłowego zachowania się pojazdu nawet przy niewielkich skrętach, zmianie siły napędu na kołach napędzanych, co skutkować może zmianie kierunku podczas jazdy pomimo utrzymywania stałego położenia kierownicy

  • kąty pochylenia koła:

Kąt pochylenia koła to kąt między płaszczyzną koła i płaszczyzną pionową równoległą do podłużnej płaszczyzny symetrii samochodu, mierzony gdy koła są ustawione symetrycznie do osi podłużnej samochodu;

  • kąt pochylenia sworznia zwrotnicy:

kąt pochylenia sworznia zwrotnicy , to kąt, jaki tworzy z pionem oś sworznia zwrotnicy, mierzony w rzucie na płaszczyznę prostopadłą do podłużnej płaszczyzny symetrii samochodu

  • kąt wyprzedzania sworznia zwrotnicy

Wyprzedzenie sworznia zwrotnicy to kąt pomiędzy osią sworznia zwrotnicy a pionem, mierzony w stopniach w rzucie na płaszczyznę podłużnego obrysu samochodu przy największym dopuszczalnym obciążeniu samochodu i zalecanym ciśnieniu powietrza w oponach. Wyprzedzenie sworznia zwrotnicy powoduje powstanie momentu stabilizacyjnego od reakcji bocznych podłoża, co przyczynia się do stabilizacji kół kierowanych zwłaszcza przy dużych prędkościach i dużym promieniu skrętu. Przy takim ustawieniu sworznia zwrotnicy (jak na rysunku – jazda w zaznaczonym kierunku), punkt przebicia jego osi z jezdnią leży przed punktem styku koła z jezdnią i podczas jazdy sworzeń, tak jakby wlecze koło za sobą, dzięki czemu nawet w wypadku chwilowego odchylenia dąży ono do ustawienia się do jazdy na wprost. Ułatwia to wyprowadzenie samochodu z zakrętu oraz zabezpiecza przed skręcaniem kół w bok przy przejeżdżaniu przez nierówności drogi. Wielkość momentu stabilizacyjnego zależy od długości odcinka wyprzedzenia sworznia zwrotnicy, to jest od odległości, o jaką punkt przecięcia osi sworznia z jezdnią znajduje się od punktu styku opony z jezdnią. Wartość ta jest podawana w milimetrach.
Duże dodatnie kąty wyprzedzenia stosuje się w bardzo szybkich samochodach sportowych, w celu zwiększenia stateczności jazdy z dużymi prędkościami, a także w dużych motocyklach przeznaczonych do jazdy głownie po autostradach. Mniejsze wartości dotyczą samochodów osobowych. W przypadku motocykli (a także rowerów), duże wyprzedzenia sworznia zwrotnicy powoduje trudności w skręcaniu przy małych promieniach łuków (wymagana jest większa siła przyłożona do kierownicy przez motocyklistę), jednak „na trasie” motor zachowuje się stabilnie (praktycznie motor jedzie sam na wprost bez trzymania kierownicy).

  • Przykłady skutków błędnego ustawienia wyprzedzenia sworznia zwrotnicy:

– wyprzedzenie sworznia zwrotnicy zbyt duże w kierunku jazdy (dodatnie): wysokie siły kierowania i utrzymywania kierunku;
– wyprzedzenie sworznia zwrotnicy zbyt duże w kierunku przeciwnym (ujemne): niezadowalające powracanie w położenie do jazdy na wprost, – – – wrażliwość na wady opon, skłonność do ściągania, zwiększona wrażliwość na wiatr boczny;
– różne wartości pochylenia sworznia zwrotnicy po lewej i prawej stronie: skłonność do ściągania w bok, zwłaszcza w połączeniu z odpowiednimi reakcjami nawierzchni.