Serwis i naprawa klimatyzacji

Klima dobijanie, serwis, kontrola

Klimatyzacja dobijanie, serwis, kontrola, odgrzybianie ultradźwiękami

 

Sprawdzenie klimatyzacji w naszym serwisie obejmuje poniższe kroki

 • kontrolę stanu filtra kabinowego,
 • odessanie czynnika R134 z układu,
 • wytworzenie próżni,
 • sprawdzenie szczelności układu,
 • dodanie oleju sprężarkowego,
 • dodanie barwnika UV,
 • napełnienie układu czynnikiem,
 • kontrolę działania klimatyzacji,
 • odgrzybianie układu nawiewu metodą ultradźwiękową. (czytaj więcej)
 • konserwację,
 • diagnostykę komputerową układu klimatyzacji.

Kontakt telefoniczny do warsztatu :  784 108 178

Jak długo trwa kontrola układu klimatyzacji?

Serwisowanie układu klimatyzacyjnego, który nie wykazują żadnych usterek, i do którego użytkownik nie zgłasza żadnych uwag, zajmie około 1 godziny.

Dlaczego układ klimatyzacji musi być serwisowany?

Klimatyzator samochodowy traci 75 proc. swej wydajności chłodzenia powietrza, gdy w układzie krąży połowa wymaganej przez konstruktora ilości czynnika chłodniczego. W ciągu jednego roku poprzez przewody i złącza z układu ubywa ok. 10 do 15 proc. czynnika. Oznacza to, że już po trzech latach zdolność do schładzania wnętrza samochodu ulega drastycznemu ograniczeniu. mDodatkowo czynnik krążący w układzie klimatyzacji jest także nośnikiem oleju smarującego sprężarkę. Kompresor wymaga obecności tego oleju, bez niego nie jest smarowany. Jeśli w układzie jest za mało czynnika, do kompresora dociera zbyt mało oleju. Może to doprowadzić do kompletnego zatarcia sprężarki. Taka naprawa zwykle pociąga za sobą wydatek do kilku tysięcy złotych w zależności od zastosowanych rozwiązań. Trzeba też zdawać sobie sprawę z tego że czynnik chłodniczy absorbuje wilgoć z powietrza atmosferycznego poprzez materiał, z którego wykonane są elastyczne przewody połączeniowe. Część wilgoci zatrzymuje i odfiltrowuje filtr-osuszacz, ale jego możliwości wyczerpują się po około dwóch latach pracy. Jeśli filtr-osuszacz nie jest regularnie wymieniany, wysoka zawartość wody doprowadzi do korozji większości z elementów układu. Następstwem będzie przyspieszone zużycie i mechaniczne uszkodzenia układu. Gdy w układzie klimatyzacji krąży zawilgocony czynnik chłodniczy zawór rozprężny może ulec zalodzeniu, co całkowicie blokuje działanie klimatyzatora, a w dalszej kolejności prowadzi do zniszczenia skraplacza i sprężarki.

Dlaczego trzeba regularnie dezynfekować układ klimatyzacji?

Parownik jest zamontowany pod deską rozdzielczą i zintegrowany z systemem wentylacji wnętrza pojazdu. Osadzająca się na jego powierzchni wilgoć ze schładzanego powietrza i brak światła stanowią idealne warunki do rozwoju bakterii, grzybów i innych mikroorganizmów. Docierają one do parownika wraz z kurzem z zasysanego powietrza i osiadają na blaszkach radiatora parownika, skąd poprzez system wentylacji docierają do kabiny. Grzyby i drobnoustroje powodują u wielu z nas kichanie, łzawienie, kaszel lub inne dokuczliwe reakcje alergiczne. Trzeba też zauważyć że gnijące w wilgoci mikroorganizmy wywołują niemiłą, stęchłą woń. Regularna dezynfekcja parownika niszczy zarodniki grzybów, bakterie i drobnoustroje. Jeśli jest przeprowadzona prawidłowo, nie wywołuje żadnych szkodliwych następstw.

Wymiana filtra kabinowego raz do roku lub co 15 tyś. km?

Filtr kabinowy jest wykonany z materiału włóknistego o odpowiednio dobranej przepustowości powietrza, który zatrzymuje kurz, zanieczyszczenia i pyłki z powietrza. Filtry z dodatkową warstwą aktywnego węgla odfiltrowują jeszcze szkodliwe gazy jak węglowodory i ozon. Biorąc pod uwagę, że w ciągu godziny przez filtr przepływa do 300 m3 powietrza, można łatwo zrozumieć, dlaczego już po roku lub 15 tyś. km przebiegu następuje zmniejszenie przepustowości o 75% w stosunku do nowego wkładu. Jeśli w tym momencie nie wymieni się filtra, nastąpi zablokowanie dopływu powietrza z zewnątrz do kabiny pojazdu. Zablokowany filtr, to także ogromne przeciążenie silnika dmuchawy, a w skrajnym przypadku nawet jego przegrzanie. Kolejny efekt zanieczyszczenia filtra to zaparowywanie szyb we wnętrzu. Jeśli filtr jest zatkany i stary, to dodatkowo będzie przyczyną przykrego zapachu w kabinie.

Dlaczego trzeba wymieniać filtr-osuszacz?

Jeśli filtr-osuszacz nie jest wymieniany regularnie, rosnąca zawartość wody w układzie doprowadzi do korozji większości jego elementów. W następstwie tego procesu może dojść do znacznie zwiększonego zużycia układu i jego elementów.

Skąd ta wilgoć w układzie klimatyzacji?

Materiał, z którego wykonane są przewody elastyczne, wzmacniana włóknem syntetycznym mieszanka gumowa, nie ma jednorodnej gęstości. Przez miejsca o mniejszej gęstości czynnik chłodniczy absorbuje parę wodną z powietrza i jednocześnie sam wyparowuje. Większość starszych, mineralnych olejów służących do smarowania sprężarek to preparaty higroskopijne, które wzmacniają efekt wchłaniania wody poprzez niejednorodności struktury materiału przewodów elastycznych.

Zapach stęchlizny w kabinie samochodu

Z biegiem czasu cząsteczki kurzu zatrzymane przez filtr wchodzą w reakcję z wilgocią z powietrza. Kiedy filtr jest zbyt stary może to prowadzić do powstawania przykrego zapachu. Bakterie, grzyby i inne mikroorganizmy osadzające się i gnijące na parowniku powodują powstanie zapachu stęchlizny oraz wywołują reakcje alergiczne u pasażerów.
Regularna wymiana filtrów i regularna dezynfekcja parownika eliminują ten problem, a przede wszystkim zapobiegają jego występowaniu. Więcej szczegółów znajdziecie w sekcjach:
„Dlaczego trzeba regularnie dezynfekować układ klimatyzacji?” oraz „Dlaczego konieczna jest wymiana filtra kabinowego raz do roku lub co 15 tyś. km?”

Czym różni się kontrola od serwisu klimatyzacji?

 •  „kontrolę”/„test” klimatyzacji powinno przeprowadzać się raz w roku. Czynności te służą do sprawdzenia podstawowych parametrów takich jak: ciśnienie (wysokie, niskie), temperatur, powietrza przy dyszach nawiewowych, a przez to określenie sprawności układu klimatyzacji ewentualnie wykryciu i usunięciu podstawowych błędów w jej funkcjonowaniu. W tym przypadku powinien zostać skontrolowany, a jeśli zajdzie taka potrzeba także wymieniony filtr kabinowy. Ponadto „kontrola/test” obejmuje również kontrolę wzrokową sprawności i szczelność poszczególnych elementów układu.

 

 • „serwis”/„czyszczenie” powinny odbywać się co 2 lata. Jest to gruntowne sprawdzenie całego układu klimatyzacyjnego. „Serwis” obejmuje podobnie jak „kontrola”/„test” sprawdzenie ciśnienia (wysokie, niskie) i temperatury powietrza przy dyszach nawiewowych, sprawdzenie oraz ewentualną wymianę filtra kabinowego. Dodatkowo „serwis obejmuje sprawdzenie wszystkich elementów układu. Wymieniany jest czynnik chłodniczy i uzupełniany olej sprężarkowy. Na koniec sprawdzana jest szczelność wszystkich elementów układu klimatyzacji i jego połączeń. Jako przewodnik i dokumentacja poszczególnych kroków może posłużyć tzw. „Lista kontrolna klimatyzacji”. Wymiana filtra-osuszacza lub filtra-akumulatora powinna odbywać się również co 2 lata